αερίζομαι


αερίζομαι
αερίζομαι, αερίστηκα, αερισμένος βλ. πίν. 34

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.

Look at other dictionaries: